Onze school heeft het Brabants verkeersveiligheidslabel behaald. De Torelaar blijft in ontwikkeling met een activiteitenplan in het kader van BVL. Verkeersonderwijs, schoolomgeving en ouderbetrokkenheid worden verbeterd om de verkeersveiligheid rond de school en in het algemeen te vergroten. Ouders en teamleden vormen een werkgroep die het halen van het label co÷rdineert. Dat betekent dat de doelstellingen zijn gehaald, maar om dit label te behouden is constante aandacht noodzakelijk. De werkgroep draagt bij aan de praktische verkeerslessen die het label voorschrijft. Indien nodig helpen zij de groepsleerkracht bij de organisatie en uitwerking van de praktische verkeerslessen.
Alle scholen die het Label ontvangen, krijgen steekproefsgewijs controles om de drie jaar. In december 2015 heeft een steekproef/nacontrole plaatsgevonden waarna de BVL-commissie heeft geoordeeld dat onze school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants Verkeersveiligheid Label.
Onze school biedt nog steeds voldoende kwaliteit voor verkeerseducatie, verkeer is verankerd in de schoolorganisatie. De school neemt haar verantwoordelijkheid en betrekt daar op een goede manier de ouders ook bij.