Witte week van 13 nov. t/m 17 november
 
Woordenschat:
Deze week warmen we ons op voor het thema Sinterklaas.
De woorden van de dag hebben hier allemaal mee te maken.

Gerelateerde afbeelding
 
We leren de woorden:
De aankomst
Uitkijken naar
Spannend
De intocht
Wachten

Gerelateerde afbeelding
 
Het cijfer wat op de cijfermuur komt is de:

Gerelateerde afbeelding
 
Tijdens de kringactiviteiten rekenen gaan we:
Concrete materialen splitsen
Tellen met rangtelwoorden
Patronen maken met verschillende vouwblaadjes
Kleuren benoemen
Ordenen, voorwerpen in een serie plaatsen
Gerelateerde afbeelding
 Tijdens de kringactiviteiten taal gaan we:
Luisteren naar de eerste en laatste klank van woorden
Vragen stellen n.a.v. plaatjes
Een raadspel doen met plaatjes
De platen van een prentenboek op volgorde leggen
Luisteren naar een prentenboek

Gerelateerde afbeelding
 
Spelles:
Tijdens de spelles spelen we de volgende spelletjes:
Een treintje ging uit rijden
Jagerbal
Zit of staat de groep

Gerelateerde afbeelding
 
Gymles:
Tijdens de gymles gaan we gymmen met stokken.
We spelen de volgende spelletjes:
Vlindernetje
Waar hoor ik de stok?

Afbeeldingsresultaat voor gymles met stokken
 
Dans en drama:
We gaan deze week elkaars bewegingsvormen spiegelen.

Afbeeldingsresultaat voor spiegelen