s e p t e m b e r             2 0 1 7
Klik ˇp de foto of ˇp de oranje link, en geniet zo met ons mee!

tellen maar... 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  . . . We werken al in een echt rekenschrift!

verkeersdag

De hele dag lekker actief bezig met 'verkeer'. Dankzij de hulp van vrijwilligers!  SUPER BEDANKT daarvoor!

schrijfdans

Grove schrijfbewegingen met je hele arm; een goede  motorische oefening. 

moza´ek op het raam
Overleggen, werk verdelen, bespreken, luisteren naar elkaar, geconcentreerd en secuur werken.
Kortom samenwerken!  En tevens wordt de klas gezelliger!

taal- en lezen
We hebben de eerste START-kern erop zitten. En werken  nu in kern 1.
Kern 1

de eerste 2 schoolweken
We hebben  hard gewerkt en al veel geleerd. 

Op onze  informatieavond op donderdag 7 september hebben we veel ouders in onze groep begroet. Fijn  dat jullie er waren!
rekenonderwijs in groep 3.   
Rekenen / algemeen/ groep 3
taal- en leesonderwijs in groep 3.  
Start Veilig Leren Lezen