Luis in je haar?
                                      Kammen maar!

 
1. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar vraagt de leerkracht twee ouders om de luizencontroles uit te voeren.

2. In de eerste week na iedere de vakantie wordt de luizencontrole door de ouder in overleg met de leerkracht gepland.   

3. De datum wordt door de leerkracht aan de ouders gemaild (i.v.m. gel en ingewikkelde kapsels)  

4. In het postvak ‘’Luizencontrole” in de teamkamer ligt de controlemap.

Na controle deze map afgeven bij Jacqueline (bij afwezigheid graag terug leggen in postvakje).

5. Wanneer er hoofdluis gevonden wordt bij een kind, wordt dit NIET aan het kind verteld.

De ouders van het betreffende kind worden telefonisch op de hoogte gebracht door de coördinator.   

Aan de groep wordt een briefje mee naar huis gegeven met het verzoek extra te controleren.

6. De nacontrole (na twee weken) wordt door de controle-ouder in overleg met de leerkracht gepland. Ook deze datum wordt door de leerkracht aan de ouders gemaild.        

7. Hieronder ziet u een filmpje met duidelijke instructie over de luizencontrole.
Klik hier voor de Informatiefolder hoofdluisbestrijding van de GGD

Klik hier om samen met uw kind te bekijken:
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen