Binnen Onderwijsstichting KempenKind wordt gewerkt aan een veiligheidsplan voor alle scholen.
Dit is binnenkort te lezen op onze website.