Hoofdluis
 
Op onze school worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door 'hoofdluismoeders' in de eerste week na elke vakantie. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd bij een kind, worden de ouders daarvan telefonisch op de hoogte gesteld. Alle kinderen in die groep krijgen een brief mee, waarin staat dat er hoofdluis is gevonden in hun groep en dat er na veertien dagen een hercontrole plaatsvindt. Uiteraard wordt de privacy beschermd. Indien ouders hoofdluis constateren bij hun kind, moeten ze dat direct doorgeven aan school. De school zorgt dan voor een extra controle in de groep van dat kind. Wij vragen ouders om hun kind op een controledag niet met ingewikkelde kapsels of met gel in het haar naar school te sturen.