Inventarisatie andere schooltijden
 
Hieronder zijn de vijf verschillende soorten van schooltijden weergegeven die tijdens de voorlichtingsavond zullen worden besproken. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hebt u zich al opgegeven?
 
  1. Huidige situatie
Omschrijving:
schooltijden: 8.30-12.00, 13.15-15.15: ma-di-do-vr
Woensdag 8.30-13.15 , groep 1: vrijdag vrij.
De tussenschoolse opvang is uitbesteed.
 
Essentie:
De middagpauze is 75 minuten, leerlingen kunnen naar huis of maken gebruik van TSO.
De woensdag is vrij voor leerlingen; niet voor leerkrachten. 
 
  1. Huidige situatie met continurooster
Omschrijving
Schooltijden: 8.30-12.00 uur, lunch 12.00-12.15, 12.45-14.45: ma-di-do-vr
Woensdag: 8.30-12.00 (12.15)
 
Essentie:
De lunch gebeurt in de groep met de leerkrachten met/zonder begeleiding van een overblijfouder. Iedere leerling blijft op school over.
De leerlingen zijn vrij op woensdagmiddag, leerkrachten niet. 
 
  1. Vijf gelijke dagen model
Omschrijving
Vijf gelijke lesdagen van 8.30-10.15, 10.30-12.00, 12.00-12.45 pauze, 12.45-14.15 (tijden zijn aan te passen: 8.00-14.00).
De leerlingen zijn vanaf 14.00 uur vrij; de leerkrachten niet.
 
Essentie
Iedere dag heeft een vaste begin- en eindtijd met een korte (lunch)pauze op school.
De leerlingen zijn na 14.00 uur (kan een beetje variŽren) vrij; de leerkrachten niet. 
 
  1. Bioritme-model
Omschrijving
Het bioritme van de kinderen staat centraal. De dag is opgedeeld in een aantal blokken: onderwijs, ontspanning/cultuur, onderwijs en sport.
8.30-12.00: onderwijs, 12.00-14.30: ontspanning/cultuur en sport, 14.30-16.30: onderwijs.
 
Essentie
In de ochtend wordt instructie gegeven en wordt het korte termijngeheugen geactiveerd (leren en presteren)
In de middag wordt de verwerking toegepast en daardoor het lange termijngeheugen geoefend (repeteren).  
 
  1. Integraal Kindcentrum
Omschrijving:
Het (school)gebouw is van 7 uur tot 19.00 uur open. De dag is opgedeeld in blokken: onderwijs, ontspanning/cultuur/sport/kunst. De onderwijsblokken is 5,5 uur per dag en kan per dag verschuiven van bijv. 10.00 uur tot 15.30 uur of 8.30 tot 14.00. Iedere dag heeft naast onderwijs blokken die wisselend kunnen per dag; bijv. maandag blok kunst, dinsdag blok sport, blok begeleiding.
 
Essentie:
Zie hierboven