Brede School De Torelaar

 

Onze school is net als alle andere scholen in gemeente Reusel de Mierden een zgn. ‘Brede School’. Kinderen krijgen meer kansen wanneer de school, het gezin en de leefomgeving samen gaan voor de toekomst van het kind. Voorwaarde is de betrokkenheid van ouders bij de Brede School. De Brede School moet een laagdrempelige voorziening zijn waarin kinderen ouders, leerkrachten, kinderdagverblijf- en peuterspeelzaalleidsters, verpleegkundigen, artsen en maatschappelijk werkers samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. De missie van deze Brede Scholen in Reusel de Mierden is:

 

“Samen gaan voor ontwikkelingskansen van kinderen.”

 

 

Dit wordt vertaald in de volgende doelstellingen:

 

Een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en betrokken instellingen

(school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, GGD, thuiszorg en maatschappelijk werk).

Samengaan voor de toekomst van kinderen wordt bereikt door de Brede School op te zetten als een ontmoetingsplaats door de informatie-uitwisseling tussen betrokkenen te stimuleren, en door gezamenlijke projecten te organiseren. De voorzieningen worden hierdoor nog laagdrempeliger en bereiken meer cliënten.

 

Afstemming in de opvoeding en de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling

De school beoogt de ondersteuning en afstemming van het pedagogisch klimaat in de schoolsituatie, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, leefomgeving en de thuissituatie.

 

Verbetering van hulp aan kinderen die extra zorg nodig hebben

De Brede Scholen in Reusel-De Mierden streven een verbetering na in het signaleren en begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben binnen en tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en basisschool, GGD, thuiszorg en maatschappelijk werk.

 

Terug naar de kerntaken

De basisschool is er voor onderwijs, het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is er voor opvang. Op peuterspeelzalen richt men zich op het spelenderwijs ontwikkelen van kinderen. Doordat opvoeden steeds moeilijker wordt, wordt er een groter beroep gedaan op de professionals in deze instellingen. Een deel van deze vragen hoort eigenlijk bij andere instellingen thuis als GGD, thuiszorg en maatschappelijk werk. Deze mensen zijn er voor opgeleid. Eén van de doelstellingen van de Brede School is dan ook dat leerkrachten en leidsters zich meer op de kerntaak kunnen richten.