Klik op het logo om naar de website te gaan.

Kinderopvang
Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.
 
Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma aan:
 
Buitenschoolse opvang: de Clup
Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup.  De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.
Dagopvang
Nummereen biedt op onze brede school ook dagopvang, voor kinderen van 0-4 jaar, aan. Zelfs het afnemen van opvang op flexibele basis behoort op locatie De Torelaar tot de mogelijkheden. Meer informatie hierover vindt u op www.nummereen.com.
Peuterprogramma
Op onze school verzorgt Nummereen ook het peuterprogramma. Kijk voor meer informatie op www.nummereen.com.