Klik
op het logo om naar de website te gaan.

 

Als onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO) De Kempen verleent het centrum vanaf 1 augustus 2014 diensten op het gebied van informatie, consultatie en ondersteuning aan ouders en scholen in regio De Kempen. Het Centrum heeft een loketfunctie waar u als ouders, maar ook scholen en instanties in de regio kunnen aankloppen voor vragen en ondersteuning met betrekking tot het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd en de voorschoolse educatie. Het Centrum is gehuisvest in het gebouw van De Piramide in Bladel.
 
U vindt op deze site alle informatie over de mogelijkheden voor extra ondersteuning voor de leerlingen. In de praktijk zal het gaan om een beperkt aantal leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de interne begeleider van de Mariaschool om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Iedere basisschool heeft een ondersteuningsteam ook wel zorg(advies)team genoemd. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden in dit team besproken. Daarbij worden de ouders heel nadrukkelijk betrokken.