De O.R. vergadert steeds op school.
Aanvang 20.30 uur.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen.

De vergaderdata voor schooljaar 2017-2018 zijn:
Maandag 18 september
Maandag 23 oktober
Maandag 11 december
Maandag 29 januari
Maandag 16 april
Maandag 25 juni

Deze staan in de kalender.