Op onze school is een oudervereniging. Hiervan zijn alle ouders die kinderen op onze school hebben lid. 
Per 1 augustus 2018 wordt het bestuur van de Oudervereniging (Ouderraad) gevormd door:
 
Voorzitter:                      Amanda Freriks
Secretaris:                      DaniŽlle van Limpt
Penningmeester:             Heidi Lemmens
Leden:                           Anneke Drost
                                     Marleen van Deuren
                                     Ineke van Gisbergen
                                     Edith Roymans
                                     Irma Fabrie
                                    
 
Het mailadres van de Ouderraad is: or@detorelaar.nl    
Deze ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.
Wat doet de ouderraad zoal?
  • We sturen diverse werkgroepen aan (decoratiehoek in de aula, hand- en spandienst, luizencontrole, verkeerswerkgroep en carnavalswerkgroep).
  • We schenken koffie tijdens de ouderavonden.
  • We organiseren de kleuterdag en het uitstapje van groep 3-4-5.
  • We ondersteunen activiteiten die door het schoolteam georganiseerd zijn.
  • We helpen de Sint een handje.
  • We assisteren de schoolfotograaf.
  • Tijdens de laatste kijkavond organiseert de ouderraad de rolletjesactie. Dit is een enveloppenactie maar in plaats van de enveloppen gebruiken wij lege fotorolletjes. De opbrengst komt ten goede van de leerlingen en de school.
  • We zijn het aanspreekpunt voor de ouders. Tijdens de vergaderingen is er ook ruimte om dingen te bespreken die op dat moment bij de schoolpoort leven.

 

Ouderbijdrage

Aan ouders die een kind bij ons op school hebben, vragen we een vrijwillige bijdrage. Deze is bedoeld om de kosten te betalen die door het ministerie van OC en W niet vergoed worden, zoals schoolreizen e.d. De ouderbijdrage wordt vastgesteld, geÔnd en beheerd door de Oudervereniging na goedkeuring door de oudergeleding van de MR.

Per kind betaalt u Ä 20,00.

De bijdrage is niet verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de activiteiten van uw kind op school.
Wellicht kunt u een beroep doen op Leergeld

Bij het intakegesprek krijgt u een overeenkomst aangeboden voor de tijd, die loopt zolang uw kind op school zit. Deze overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden.

Uit de ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:

* Sinterklaasfeest  

* Kerstviering

* Carnaval

* Paasactiviteit

* Jaarlijkse schoolreisjes groep 3 t/m 8 en de kleuterdag 

Schoolverlatersdagen.

Na elk schooljaar (augustus) wordt het financieel overzicht samengesteld. Dit ligt ter inzage bij de penningmeester van de Ouderraad.