Het M.R. Jaarverslag 2017-2018: klik hier.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 ziet de samenstelling van de M.R. er als volgt uit:
 
Oudergeleding: 
* Mark Lavrijsen                    Voorzitter                                     
* Inge Kox                                  Penningmeester
* Ben Straatman                     Lid    
 
Personeelsgeleding:
* Annemieke de Groot       Secretaris
* Karin Mols                              Lid
* Anja van de Pas                   Lid       De M.R. vergadert steeds op school. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.
De vergaderdata van dit schooljaar zijn:
6 november 2017
15 januari 2018
26 maart 2018
28 mei 2018
11 juni 2018

Deze vergaderdata staan ook in de kalender.

Mocht u contact met een van de m.r. leden op willen nemen dan kan dat via dit mailadres: mr@detorelaar.nl

Juni 2017: U heeft massaal gestemd voor de oudergeleding van de MR, daarvoor onze hartelijke dank. De gekozen leden zijn:
Mark Lavrijsen
Ben Straatman
Inge Kox
Wij wensen de leden veel succes toe de komende zittingsperiode. 

M.R. Jaarverslag 2016-2017
M.R. InfoFlits 9 mei 2016
M.R. InfoFlits 22 maart 2016
JAARVERSLAG 2015-2016