Hallo allemaal!  Welkom op de pagina van groep 3!


Meer info?        KLIK ˇp de link of foto.

Lezen   2 oktober 2017  kern 2        

Tellen maar... 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  . . . We werken al in een echt rekenschrift!

Verkeersdag

De hele dag lekker actief bezig met 'verkeer'. Dankzij de hulp van vrijwilligers!  SUPER BEDANKT daarvoor!

Schrijfdans

Grove schrijfbewegingen met je hele arm; een goede  motorische oefening. 
Moza´ek op het raam
Overleggen, werk verdelen, bespreken, luisteren naar elkaar, geconcentreerd en secuur werken.
Kortom samenwerken!  En tevens wordt de klas gezelliger!

Taal- en lezen
We hebben de eerste START-kern erop zitten. En werken  nu in kern 1.
Kern 1
De eerste 2 schoolweken
We hebben  hard gewerkt en al veel geleerd. 

Op onze 
 informatieavond op donderdag 7 september hebben we veel ouders in onze groep begroet. Fijn  dat jullie er waren!
Rekenonderwijs in groep 3.   
Rekenen / algemeen/ groep 3
Taal- en leesonderwijs in groep 3.  
Start Veilig Leren Lezen

Zing maar mee met ons schoollied !